Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 25 2012

music-girl
Właśnie do mnie dotarło, jak bardzo ciężki rok przede mną.
Rok paranoi.
Rok udawania.
Udawania, że nic nie ma.
I jednocześnie udawania, że jest.
Jakiejś pieprzonej zabawy w kotka i myszkę,
bo zostańmy przyjaciółmi,
a przecież ja kocham
i on kocha

Na co mi przyszło...
Reposted byperesekerekatjieqaz0wsxperesekereeternityoffeelingirbjarbirb

July 24 2012

music-girl
Dziękuję @alevue, kimkolwiek jesteś... Dziękuję za te słowa.
music-girl
O tę samą.
Nie chcę stać na drodze do realizacji jego marzeń. Zależy mi na nim, ale nie mogę go zmusić do uczuć, bo przecież nikogo się nie da... Jeżeli jemu nie zależy na mnie na tyle, żeby tu zostać, nie mogę nic z tym zrobić.
music-girl
"A teraz posłuchaj mnie dobrze, bo powiem to tylko raz i nie będę już więcej powtarzać. Nigdzie nie jedziesz, rozumiesz? Zależy mi na Tobie i nie wyobrażam sobie, żeby mogło Cię teraz nie być. Czy Ty nie widzisz, jak bardzo zmieniłeś moje życie? Czy Ty naprawdę nie rozumiesz, że dzięki Tobie oddycham? Że nigdy wcześniej dzięki żadnemu człowiekowi nie czułam się w ten sposób? Że gdybym mogła, to nieba bym Ci przychyliła? I mogłabym nie jeść, nie pić przez tydzień, gdybym tylko wiedziała, że dzięki temu będziesz szczęśliwy... I bądź, Kochany, bądź. Rozwijaj się i spełniaj swoje marzenia, bo wierzę w Ciebie jak nikt inny i będę to powtarzać. Tylko błagam Cię do cholery, nie wyjeżdżaj..."

Gdybym mogła, właśnie to bym mu teraz powiedziała. No właśnie, gdybym mogła...

I tak - to jest rozpacz kobiety, która boi się, że straci człowieka, którego kocha... Bo nigdy tak bardzo na nikim mi nie zależało, przysięgam...

Ratujcie, bo tonę...
Reposted bynieobecnoscperesekerekatjieperesekere

July 23 2012

music-girl
8366 f60e
Reposted fromnfading nfading viamarlylee marlylee
music-girl
Reposted fromlouve louve viamarlylee marlylee
music-girl
Reposted fromlouve louve viamarlylee marlylee
music-girl
7775 4f0d
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viamarlylee marlylee
music-girl
Uśmiech to magia, powstaje z niczego, a potrafi zdziałać cuda.
Reposted frommefir mefir viafairlady fairlady
music-girl
Fajnie to czasem tak po prostu poczuć się dla kogoś ważnym
Reposted fromjulliett julliett viasewinglover sewinglover
music-girl
[...] wolniej, wolno, nie musisz się spieszyć, spieszą się tylko głupcy, którzy wierzą, że gdzieś i po coś można zdążyć.
— Poświatowska
Reposted fromHambreDelAlma HambreDelAlma viafairlady fairlady
music-girl
music-girl
music-girl


(via )
Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus viamarlylee marlylee
2412 ff78
Reposted frombwana bwana viaoll oll
music-girl
music-girl
music-girl
"Boję się trochę, że jak mnie poznasz, to zobaczysz, że mam też wady, i to całkiem sporo..."

Możesz zostawiać skarpetki na środku pokoju. Możesz być niepunktualny, gadatliwy, zmienny, nie lubić pomidorów, nie umieć prasować, a nawet grać z kolegami do czwartej nad ranem. Tylko błagam Cię: nie pij. Nie zniosę już więcej tego strachu, upokorzenia, zarzyganej pościeli, nigdy więcej nie chcę przez to przechodzić, rozumiesz? Chcę się czuć przy Tobie bezpieczna...
Reposted bycolorfulnieobecnosczEveRperesekerevstanethefirstdropdeath-is-my-friendjustfeelakrew

July 22 2012

music-girl
music-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl